Vermoeiing in rollend Hertz contact

Tot en met release 3.2.0 van HertzWin, hadden alle berekende resultaten betrekking op een statische situatie. De belangrijkste materiaalspanningen zijn dan de maximale schuifspanning en de Von Mises vergelijkspanning. De Von Mises vergelijkspanning wordt het meest...

Tangentiële kracht in HertzWin

Met het programma HertzWin kun je Hertze punt- en lijncontacten berekenen. Ook de invloed van een tangentiële kracht kan berekend worden. HertzWin is online gratis downloadbaar sinds maart 2009. In oudere releases van HertzWin (ouder dan release 3.1.2) werd er een...

Verfijnde werkwijze tolerantieanalyse

In eerdere artikelen over tolerantieanalyse ben ik ingegaan op het stappenplan, en op de manier van optellen. Dat laatste kan een worst-case optelling zijn of een statistische optelling. Ook ben ik in ‘De verdeling van toleranties’ nog ingegaan op de...

De verdeling van toleranties

In het vorige artikel is statistisch optellen van toleranties beschreven. Het is meestal verstandig om een statistische tolerantieanalyse uit te voeren in plaats van een worst-case-analyse. Een worst-case-analyse leidt vaak tot onnodig lage tolerantiewaarden en...